Ultima Online 7th Anniversary Edition UO: 7th Anniversary

Prijs incl. BTW: Euro 9,-
Medium: CD-Rom
Verpakking: Mini Box
Producent: Electronic Arts
Taal: Volledig Engelstalig Pakket
Op. System: Windows98SE/XP
Min. Configuratie: P3/500, 256MbRAM, 32Mb-3D
          Internet aansluiting en 56,6kB modem
Genre: Online Role Playing Game
Grelateerd met: de andere Ultima Online delen 
Bijzonderheden: - LET OP: Het betreft hier een Internet-
game van zeer hoge kwaliteit, u wordt geregistreerd via
internet bij Origin. Een creditcard is hiervoor noodzakelijk.
De verpakking mag NIET verbroken worden als u het niet met de 
leveringsvoorwaarden eens bent (zie hiervoor www.ultimaonline.com)
        - Inclustief Ultima 9
Internet: www.uo.com

Terug naar Online RPG 
 Bestelformulier