Duke Nukem Manhattan Project Duke Nukem Manhattan Project

Prijs incl. BTW: Euro 9,-
Medium: CD-Rom
Verpakking: DVD-Box
Producent: 3D Realms / HD Interactive
Taal: NL Handleiding
Op. System: Windows98/00/ME/XP
Min. Configuratie: P3/350, 64MbRAM, 8MbSVGA
Genre: 3D Actie
Internet: www.hdinteractive.nl

Terug naar Action Games 
 Bestelformulier