Battle Chess Collection Battle Chess Collection

Prijs incl. BTW: Euro 45,-
Medium: CD-Rom
Verpakking: Full Box
Producent: Interplay
Taal: Geheel Engelstalig
Leeftijdsindicatie: A.L.
Op. System: Dos3.1 of hoger
Min. Configuratie: 386SX/16, 2MbRAM, SVGA
Genre: Schaak Simulator
Dit pakket bevat: - Originele Battle Chess
         - Battle Chess Enhanced
         - Battle Chess 4000
         - Battle Chess 2 Chinese Chess
Internet: www.interplay.com

Terug naar Sport Simulatoren
 Bestelformulier